Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daň z nehnuteľností a určenie dátumu, od kedy sa daň odvádza

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Kolaudácia nehnuteľnosti bola vykonaná dňa 22. decembra 2022, kolaudačné rozhodnutie k danej nehnuteľnosti bolo právoplatné 2. januára 2023. Ku ktorému dátumu sa vypočítava daň, k 1. januáru 2023, keď bola nehnuteľnosť skolaudovaná alebo sa berie právoplatnosť rozhodnutia, teda k 1. januáru 2023 sa ešte zdaňuje ako stavebný pozemok?

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní, ktoré upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach" alebo "zákon").
Daň z nehnuteľností upravuje § 4 zákona o miestnych daniach a zahŕňa:
-
daň z pozemkov,
-
daň zo stavieb a
-
daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
Vo všeobecnosti na účely zdanenia, napr. pri dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a rovnako aj pri dani z nehnuteľnosti, je dôležité správne posúdiť, čo je predmetom dane a kto je daňovníkom podľa prísluš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály