Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Začala platiť odvodová úľava pre zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov

Kategória: Spravodajstvo

Oddnes platí odvodová úľava pri zamestnávaní osôb z najmenej rozvinutých okresov.

Bratislava 15. decembra (TASR) - Oddnes platí odvodová úľava pri zamestnávaní osôb z najmenej rozvinutých okresov. Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.
      Zamestnávateľ bude za takýchto pracovníkov platiť poistné len na úrazové poistenie a garančné poistenie najviac 12 kalendárnych mesiacov. Podmienkou poskytnutia úľavy je, že ide o vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru a zamestnanec má trvalý pobyt v okrese, kde miera nezamestnanosti presahuje stanovené hranice. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru.
      Tieto podmienky sa týkajú pracovníka, zamestnávateľ nemusí pôsobiť v najmenej rozvinutom okrese. Zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky pre odvodovú úľavu, sa tak môže zamestnať aj mimo tohto okresu. Dôležitou podmienkou pre zamestnávateľa, u ktorého má platiť odvodová úľava, je, že ku dňu vzniku pracovného pomeru nesmie mať dlh na poistnom voči Sociálnej poisťovni.
      Pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery, ktoré vzniknú v roku 2015, je hraničná suma zárobku zamestnanca 552,08 eura. Táto suma platí počas 12 kalendárnych mesiacov pracovného vzťahu. V prípade, že pracovný vzťah vznikne v roku 2015 a pokračuje aj v roku 2016, suma platí aj pre kalendárne mesiace budúceho roka. Pre pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2016, je hraničná suma 574,86 eura.
      Zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Za 3. štvrťrok 2015 sú to okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov.
      TASR informovala Sociálna poisťovňa.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov