Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Za spreneveru dostala bývalá účtovníčka Mária S. podmienečný trest

Kategória: Spravodajstvo

Okresný súd Humenné uložil za spreneveru viac ako 103.000 eur bývalej účtovníčke Základnej školy P. O. Hviezdoslava (ZŠ POH) v Snine Márii S. podmienečný trest.

Humenné 18. decembra (TASR) –  Sudca počas hlavného pojednávania konaného v stredu prihliadol na jej doterajšiu bezúhonnosť, spoluprácu pri odhaľovaní vlastnej trestnej činnosti aj na skutočnosť, že obžalovaná už splatila takmer polovicu spreneverenej sumy.
      Podľa rozsudku sa 52-ročná Mária S. dopustila značnej škody na majetku ZŠ POH v Snine tým, že z jej deviatich účtov v období od 3. januára 2007 do 29. januára 2018, bez súhlasu oprávnených osôb, previedla neoprávnene na 12 bankových účtov, z ktorých prevodov mala prospech, sumu vo výške 103.408,74 eur. "Prisvojila si cudziu vec, ktorá jej bola zverená a spôsobila tak na cudzom majetku značnú škodu, pričom skutok spáchala závažnejším spôsobom, čím spáchala zločin sprenevery," uviedol počas pojednávania samosudca.
      Keďže Mária S. svoju vinu priznala a svoj skutok oľutovala už v prípravnom konaní, predmetom dokazovania počas hlavného pojednávania boli výška škody a trest samotný. Ako vyplynulo z dokazovania, obžalovaná časť spreneverených finančných prostriedkov poškodenej strane vrátila ešte pred zisťovaním stavu znalcom. K máju 2018, keď s bývalým primátorom mesta uzavrela dohodu o splátkach, predstavoval dlh sumu 62.119 eur. Ten sa zaviazala splácať v mesačných splátkach po dobu desiatich rokov. Na pojednávaní Mária S. možnosť mimoriadnej splátky nevylúčila, avšak s pomocou rodinných príslušníkov. Aktuálnu výšku dlhu sa súdu zistiť nepodarilo. Na pojednávanie sa zákonný zástupca ZŠ POH v Snine nedostavil a nedodal ani podklady, ktoré by zostatkovú čiastku dlhu preukázali.
      Trestnú sadzbu na dolnej hranici v rozsahu troch rokov s podmienečným odkladom na štyri roky odôvodnil samosudca tým, že Mária S. svoju vinu priznala a oľutovala, a prejavuje ochotu spreneverené finančné prostriedky poškodenej strane vracať. Súd zároveň určil probačný dohľad nad jej správaním v skúšobnej dobe štyri roky a uložil tiež Márii S. povinnosť podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapií alebo zúčastniť sa na psychologickom poradenstve so zameraním na predchádzanie trestnej činnosti. S uplatnením nároku na náhradu škody odkázal ZŠ POH v Snine na civilný proces.
      Ani jedna z procesných strán sa k rozsudku nevyjadrila, odvolať sa proti nemu môžu do 15 dní od jeho doručenia.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.