Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Väčšina podnikateľov čiernu listinu neplatičov DPH nevyužíva

Kategória: Spravodajstvo

Dvadsať percent podnikateľov podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska vôbec nepozná čiernu listinu neplatičov DPH, 47 % respondentov listinu pozná, no prakticky ho nevyužíva a len 8 % podnikateľov s informáciami na portáli pracuje pravidelne. Ostatná štvrtina respondentov navštevuje portál len občas.

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Čiernu listinu neplatičov dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú štát od februára zriadil s cieľom motivovať podnikateľov k plateniu DPH a umožniť im kontrolovať daňovú disciplínu svojich obchodných partnerov, využíva len jedna tretina podnikateľov. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), do ktorého sa zapojilo 145 podnikateľov. "Napriek relatívne nízkemu záujmu podnikateľov o informácie z čiernej listiny neplatičov DPH považujem tento portál za dôležitý, nakoľko predstavuje ďalší bezplatný zdroj informácií o obchodných partneroch," uviedol výkonný riaditeľ PAS Róbert Kičina.

Čiernu listinu neplatičov DPH, ktorej oficiálny názov znie Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, 20 % podnikateľov podľa prieskumu nepozná vôbec, ďalších 47 % respondentov listinu pozná, no prakticky ho nevyužíva. Len 8 % podnikateľov s informáciami na portáli podľa prieskumu pracuje pravidelne. Ostatná štvrtina respondentov navštevuje portál len občas. 

Dôvodom nízkeho záujmu o čiernu listinu neplatičov DPH je podľa PAS skutočnosť, že podnikatelia v súvislosti s ich podnikateľskými aktivitami považujú informácie z tohto registra za málo dôležité. Pre podnikateľskú alianciu to v prieskume uviedlo až 66 % respondentov. Ďalších 15 % nevidí v predmetných informáciách dokonca žiadnu dôležitosť. Ako užitočnú vníma čiernu listinu neplatičov DPH len 18 % a ako veľmi užitočnú len 1 % respondentov. Napriek rezervovanému postoju podnikateľov k dôležitosti údajov takmer všetci uznávajú, že zverejnenie na čiernej listine poškodzuje dôveryhodnosť a meno firmy. Väčšina podnikateľov dokonca tvrdí, že zverejnenie v zozname neplatičov DPH má výrazne negatívny vplyv na kredibilitu firmy a v krajnom prípade až likvidačný vplyv. 

Podľa novely zákona o správe daní, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2014, bude možné neplatiča vymazať z čiernej listiny po dvanástich mesiacoch po uhradení nedoplatkov. Ročnú lehotu však podnikatelia v prieskume nepovažujú za adekvátnu. Tretina respondentov by uvítala výmaz z registra ihneď po uhradení nedoplatkov a ďalšia tretina by akceptovala výmaz do jedného mesiaca po uhradení daňových dlhov. Na opačnej strane stojí v prieskume 9 % podnikateľov, ktorí by uvítali trvalú evidenciu problematických vzťahov medzi podnikateľmi a štátom pri platení DPH, čo by umožnilo získavať z portálu ucelenú informáciu o daňovej disciplíne obchodných partnerov. 

Výkonný riaditeľ PAS Kičina však ako problém vníma skutočnosť, že jednotlivé inštitúcie, ktoré vyberajú dane, odvody a poplatky, si vedú osobitné registre neplatičov, ktoré nie sú prepojené. Ak si podnikateľ chce preveriť platobnú disciplínu obchodného partnera v daňovo-odvodovej oblasti, musí tak hľadať informácie na viacerých internetových stránkach. Komfortnejším riešením by bolo sústredenie takéhoto druhu informácií na jednom mieste, čo by mohlo pritiahnuť väčšiu pozornosť podnikateľov a tiež zvýšiť tlak na dodržiavanie platobných povinností podnikateľov voči štátnym inštitúciám.

© 2013, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.