Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Niektoré miestne dane a miestny poplatok za odpady sa majú upraviť

Kategória: Spravodajstvo

Niektoré miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady by sa mali upraviť. Navrhuje to v novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku trojica poslancov parlamentu Ľubomír Petrák, Igor Choma (obaja Smer-SD) a Edita Pfundtner (Most-Híd). Plénum Národnej rady (NR) SR ju pri dnešnom hlasovaní posunulo do druhého čítania

Bratislava 14. júna (TASR) - Novela podľa predkladateľov reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a na podnety miest a obcí Slovenska. Niektoré ustanovenia zákona totiž podľa nich aj z dôvodu nejednotnej aplikácie v súčasnosti pripúšťajú rozdielny výklad.
      Poslanci tak napríklad navrhujú, aby sa rozšíril okruh daňovníkov dane z pozemkov o pozemkové spoločenstvá, ktoré v súčasnosti obhospodarujú pozemky jednotlivých členov spoločenstva. Zároveň chcú upraviť aj to, kto bude daňovníkom dane z pozemkov v prípade nájomných vzťahov medzi vlastníkmi a nájomcami pozemkov. 
      Ďalšou navrhovanou úpravou je spresnenie definície stavebného pozemku, aby v praxi nedochádzalo k špekulatívnym zmenám vo výmere. V prípade lesných pozemkov chcú predkladatelia zvýšiť sadzbu dane pri tých hospodárskych lesoch, na ktorých prebieha úmyselná ťažba dreva. Zároveň navrhujú, aby takto vyrubenú daň za lesné pozemky obec účelovo použila na výstavbu a opravu pozemných komunikácií.
      Pri dani zo stavieb chcú predkladatelia upraviť základ dane a v tejto súvislosti navrhujú upraviť aj výpočet dane zo stavieb, aby sa zdaňovali efektívnejšie a spravodlivejšie.
      Pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujú poslanci pre zníženie administratívnej záťaže obcí upraviť lehotu na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. A to jednak pri zániku poplatkovej povinnosti a aj ako jednotnú aplikáciu v prípade všetkých poplatníkov, ktorí sa na území obce nezdržiavali viac ako 90 dní.
      Návrh má podľa poslancov pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Nebude mať však negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnosti.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.