Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Január 2023

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO a poistné v roku 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) platí poistné v roku 2023:

Viete, ako si pri ePN nárok na nemocenské uplatňuje osoba nemocensky poistená v inom členskom štáte EÚ?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Slovenský elektronický systém ePN nie je prepojený s elektronickými systémami v iných členských štátoch Európskej únie. 

Zamestnávatelia a oznamovanie analytických údajov Sociálnej poisťovni

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov. Ak má jeden zamestnanec u zamestnávateľa viac právnych vzťahov (napr. pracovnú zmluva a zároveň aj dohodu o vykonaní práce), ...

Automatický výpočet daňového bonusu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Vypĺňanie daňového priznania (DP) za rok 2022 elektronickou formou na portáli finančnej správy (PFS) tento rok privítajú predovšetkým daňovníci, ktorým vzniká nárok na daňový bonus na dieťa. Finančná správa zapracovala legislatívne podmienky vznik...

Pozor na podpisovanie občianskym preukazom vydaným do 20. júna 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Vzhľadom na blížiace sa prvé daňové povinnosti v tomto roku finančná správa dáva opätovne do pozornosti zmeny v prípade občianskych preukazov s čipom vydaných do 20. júna 2021. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis uložených ...

FR SR pripravuje novinku: preddavky a dane bude možné zaplatiť už aj kartou

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa pripravuje pre svojich klientov novinku. Preddavky a dane bude možné čoskoro už uhradiť aj platbou kartou cez portál finančnej správy (PFS). V súčasnosti sa uskutočňuje pilotné testovanie. Finančná správa preto hľadá 20 daňových su...

Už o mesiac nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Už o necelý mesiac (13.02.2023) nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pre podnikateľov sa rozšíria povinnosti používať systém EMCS aj pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu v rám...

Predávajúcich na digitálnych platformách sa registrácia netýka

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: slovensko.sk Zdroj: slovensko.sk

Finančná správa SR upozorňuje, že novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní platná od januára 2023, sa netýka predávajúcich na digitálnych platformách.

Zmeny pri evidovaní vozidiel

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: slovensko.sk Zdroj: slovensko.sk

Od 1. januára 2023 vstupujú do platnosti nové pravidlá pri zmene držby vozidiel. Uľahčujú prepis vozidiel pri predaji, kúpe, či inom nadobudnutí. Hlavnou novinkou je, že zmenu držby vozidla je už možné zrealizovať na ktoromkoľvek dopravnom inšpekt...

FR SR poslala daňovníkom predvyplnené daňové priznania

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa už piatykrát zaslala daňovníkom elektronicky vygenerované predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel (DP DzMV) za zdaňovacie obdobie 2022 do elektronickej schránky na portáli finančnej správy.

Zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa má pre svojich klientov novinku. Od 1. januára tohto roka funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ)  pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Ide o ďalšie nové prokl...

Usmernenie MF SR o určení obsahu dokumentácie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 a § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

Zákon č. 6/2023 Z. z. z 20. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti očakávajte do konca januára

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa (FS) zašle daňovým subjektom (DS) najneskôr do 31. januára 2023 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti.  Všetky dôležité informácie k detailom kritérií nájde verejnosť na špecializovanej podstránke k indexu na portáli finančnej s...

Formuláre daňových priznaní dostupné od 1. januára

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Klientom sú od 1. januára 2023 k dispozícii viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Finančná správa k tomuto dátumu zverejní formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z prí...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.