Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Február 2022

Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z pohodlia domova, potrebné je mať len zriadenú elektronickú komunikáciu s finanč...

Upozorňujeme na povinnosť priznať príjem z predaja nehnuteľností

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa v týchto dňoch rozposiela 5678 daňovníkom listy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatenie dane. Týka sa to daňovníkov, ktorí v rokoch 2019, 2020 a 2021 predali rodin...

ECB: Sberbank Europe a jej dcérske spoločnosti v EÚ zlyhávajú

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Európska centrálna banka (ECB) sa domnieva, že Sberbank Europe a jej dcérske spoločnosti v Chorvátsku a Slovinsku zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú. Uvádza sa to v hodnotení, ktoré sa vzťahuje na tri subjekty pod priamym dohľadom ECB: Sberbank...

Rubeľ sa v pondelok prepadol na rekordné minimum

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Rubeľ sa v pondelok prepadol na rekordné minimum a dolár oproti väčšine mien prudko vzrástol po tom, ako západné štáty oznámili nové sankcie na potrestanie Ruska za jeho inváziu na Ukrajinu a prezident Vladimir Putin uviedol svoje jadrové sily do ...

Preprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Humanitárna pomoc na Ukrajinu bude od pondelka smerovať výhradne cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Pre potreby kontroly ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebný riadne p...

Posledné dni na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú posledné dni na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Finančná ...

Lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti sa posúva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Daňové subjekty dostanú oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. júna tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. februára 2022. Lehoty na zaslanie oznámenia o indexe a na zverejnenie zoznamu sa posúvajú na základe nedávno schválene...

Efektívnejšie kontroly transakcií so závislými osobami

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) sa pri daňových kontrolách viac zameria na transferové ceny. S týmto cieľom rozposlal ÚVHS 889 daňovým subjektom v rámci softwarningu dotazník zameraný práve na transakcie so závislými osobami. Vyplneni...

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Kategória: Metodické usmernenia Zdroj: ASPI

č. MF/6272/2022-732 k vyplneniu daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh a k poučeniu na vyplnenie tohto daňového priznania a dodatočného daňového priznania pri výrobe výživových ...

Novelizácia zákona o finančnej kontrole a audite

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Dňa 01. 03. 2022 nadobudne účinnosť (okrem čl. II, ktorý nadobudne účinnosť 27. 02. 2022) zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš...

Zotavovanie sa eurozóny sa tento mesiac prudko zrýchlilo

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Brusel 21. februára (TASR) - Zotavovanie sa ekonomiky eurozóny sa tento mesiac prudko zrýchlilo, keďže uvoľnenie reštrikcií súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu podporilo dominantný sektor služieb. Spotrebitelia však čelia rekordnému rastu ...

Informácia k uplatňovaniu daňového bonusu na dieťa za rok 2021 v súvislosti s pandemickou pomocou

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Novela zákona, ktorou sa mení zákon o regionálnej investičnej pomoci a zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 predstavuje pokračovanie v opatreniach ...

Účtovné závierky musia "neziskovky" ukladať v elektronickej podobe

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Neziskové organizácie musia od 1. januára 2022 ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva ...

Pozor na dovoz prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Prípravky na ochranu rastlín sa v poslednom období stávajú ďalšou záujmovou komoditou nelegálneho medzinárodného obchodu. Colný úrad Michalovce v minulom roku zaznamenal nárast počtu prípadov ich nezákonného dovozu na naše územie. So zámerom odhaľ...

Omikron, karanténa a pandemická OČR pre rodičov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Šíriaca sa vlna koronavírusu omikron zvyšuje počty detí v karanténe alebo izolácii. Rodičia a ostatní poistenci majú po splnení zákonných podmienok naďalej nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR). Pravidlá nároku na dávku ani postup žiadosti sa ...

Pozor na zákon pri nákupe pohonných látok v zahraničí

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Nižšie ceny pohonných látok v zahraničí lákajú v týchto dňoch viacerých motoristov. Nemali by však zabúdať na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Okrem natankovania do bežnej nádrže vlastného dopravného prostriedku si môže f...

Vyšší záujem o daňový bonus na zaplatené úroky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Čoraz viac daňovníkov s hypotékou si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky. Vlani za zdaňovacie obdobie roku 2020 tak urobilo 23.581 daňových subjektov v celkovej výške 5,6 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 1,7 milióna eur. Využi...

Index daňovej spoľahlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony...

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: ASPI

č. MF/017160/2021-721 k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií.

Zamestnávatelia, oznámte Sociálnej poisťovni typ právneho vzťahu zamestnancov do 25. februára 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. marca 2022 sa stáva účinným zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, aby zamestnávatelia prostredníctvom e-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov. Od typu pr...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov