Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Január 2022

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty sa predstaví svojim novým klientom

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) rozpošle 51 pridelimitovaným daňovým subjektom listy, v ktorých ich oboznámi s činnosťou úradu a predstaví im aj najvýznamnejšie zmeny v daňových zákonoch v tomto roku.  Aj týmto spôsobom chce lepšie sv...

Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Uverejňujeme len zovšeobecnený postup, ktorý je zverejnený na stránke FR SR, pre bližšie informácie pozri § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak p...

Na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti je ešte stále čas

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Oneskorencom sa pomaly kráti lehota. Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú už len  do konca februára 2022 čas na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmo...

Medzinárodný deň colníctva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od roku 1983 si 26. január pripomíname ako Medzinárodný deň colníctva na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu. Každoročne sa k oslavám pridávajú aj príslušníci colnej časti finančnej správy. Generálny tajomník Svetovej colnej...

Vedeli ste, že predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním (napr. podľa § 628 až § 630 Občianskeho zákonníka) v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo práva a inej majetkovej hodnoty s výnimkou da...

Oznámenie o možnosti pripomienkovania pravidiel e-commerce

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Projekt e-commerce je stále aktuálnou témou v EÚ a na podnet Európskej komisie sa uskutočňuje v týchto dňoch „Štúdia o integrovanom a inovatívnom prepracovaní pravidiel EÚ upravujúcich transakcie elektronického obchodu z tretích krajín z colného a...

Posúdenie daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19 z hľadiska dane z príjmov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Informácia č. 40/DZPaU/2021/I pre zamestnávateľov o daňových aspektoch povinnosti zabezpečiť testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19.

Usmernenie k povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient pri poskytnutí služby antigénového testovania a/alebo PCR testovania na COVID-19

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskoršíc...

Decembrová inflácia vzrástla na 5,8 %, potiahli ju aj ceny novín

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Mesačná inflácia za december 2021 vzrástla na 5,8 %, najviac ju ťahali rastúce ceny potravín, stavebných materiálov a najnovšie aj zdražujúce sa noviny. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ide o najvyššiu mesačnú mieru inflácie od ...

Aktuálne problémy DPH a vybrané príklady z praxe

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: seminare.sfera Zdroj: sféra, a. s.

Aké sú aktuálne témy k problematike DPH, ktoré rezonujú v týchto dňoch medzi platiteľmi DPH?

Zvýšené náklady na domácnosť očakáva 80 % Slovákov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Približne 80 % Slovákov očakáva zvýšené náklady na domácnosť, väčšina pritom nepočíta s rastom príjmu. Osem z desiatich predpokladá, že sa zvýšia ich tohtoročné náklady na chod domácnosti. Väčšina počíta so zvýšením v rozmedzí od 40 do 120 eur mes...

Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Vypĺňanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel bude pre daňovníkov jednoduchšie aj tento rok. Finančná správa už v najbližších dňoch (od 8.1.) rozpošle predvyplnené daňové priznania k tejto dani. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré m...

Zoznam bankových účtov je zverejnený od 1. januára

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Podnikatelia si od 1. januára 2022 môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa od tohto dátumu zverejnila zoznam bankových účtov, ktoré...

Daňové príjmy štátu boli o 1,7 mld. eur vyššie než boli rozpočtované

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Daňové príjmy štátu boli ku koncu minulého roka o 1,7 miliardy eur vyššie než boli rozpočtované. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Finančnej správy (FS) Martina Rybanská. Štát mal vyššie príjmy z viacerých druhov daní, najviac prekročili rozpoč...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za december 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za december 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2024.

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2022 nastali v oblasti sociálneho poistenia viaceré zmeny. Sociálna poisťovňa pripravila pre verejnosť prehľad týchto zmien a noviniek.

Od začiatku roka platí viacero zmien, napríklad aj rozšírené ručenie za DPH

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Od začiatku tohto roka vstúpilo do platnosti viacero zmien v oblasti daní. Jednou z najvýznamnejších je rozšírené ručenie odberateľa za odvod dane z pridanej hodnoty (DPH) dodávateľom. Odberateľ si musí po novom skontrolovať, či platí dodávateľovi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.