Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Apríl 2021

Pripravujeme sa na nové pravidlá pre preclievanie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa sa intenzívne pripravuje na nové pravidlá pre preclievanie. Začnú platiť od 1. júla a sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce. Nakupujúci budú musieť povinne preclievať všetky zásielky z tzv. tretích krajín vrátane podávania ...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za apríl 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za apríl 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.

Posledné dni na darovanie 2 %

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Už iba do konca týždňa majú zamestnanci čas na darovanie 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru zo zaplatených daní z príjmov. Finančná správa pripomína, že darovať percentá neziskovým organizáciám je možné len na predpísanom tlačive.

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Kategória: Cestovné náhrady

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Spustili sme saldokonto

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Daňovníci budú mať lepší prehľad o svojich daňových povinnostiach. Finančná správa pre svojich klientov spustila prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto. Táto nová elektronická služba finančnej správy bude dostupná online a overenie údajo...

Podmienky pri úrazovom príplatku COVID-19 sú upravené – dôležitá je väčšia miera rizika vzniku ochorenia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Pre problém potvrdzovania, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, došlo od 10. apríla 2021 k úprave formulácie podmienok pre nárok na tento úrazový príplatok.

Zvýšenie pandemickej OČR a znovu posúdenie nároku sú dve rôzne situácie. Žiadosť treba len v jednej z nich

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

V mesiaci apríl majú poistenci nárok na pandemickú OČR vo výške 75%. Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, že o zvýšenie pandemického ošetrovného netreba žiadať. Toto zvýšenie uskutoční Sociálna poisťovňa bez podania žiadosti a dávku im rovno vy...

S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na vyplácanie pandemickej OČR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Rodičom, ktorí doteraz čerpali dávku pandemické ošetrovné (OČR) z dôvodu, že škôlka alebo škola bola pre ich dieťa uzatvorená, sa dnešným dňom, po otvorení materských škôl a 1. stupňa základných škôl, končí nárok na výplatu tejto dávky. Poistenci ...

Nové pravidlá pre preclievanie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. júla tohto roka budú platiť nové pravidlá pre preclievanie. Nakupujúci budú musieť povinne preclievať všetky zásielky z tzv. tretích krajín. Zároveň pribudne povinnosť zaplatiť aj daň z pridanej hodnoty (DPH) pri tovare v zásielkach s nízkou...

Gastrolístky alebo peniaze – nová možnosť výberu zamestnanca

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ružička and partners

Národná rada SR 4. februára 2021 schválila ďalšiu novelu Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov (zákon č. 76/2021 Z. z.), ktorá s účinnosťou od 1. marca 2021 okrem iného prináša možnosť zamestnancom vybrať si medzi stravovacími poukážkami a ...

Možnosť ukončenia pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov veku zamestnanca

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ružička and partners

Nedávno schválená novela Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov (zákon č. 76/2021 Z. z.) s účinnosťou od 1. januára 2022 rozšíri možnosti zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na náro...

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravila nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám.

Ekonómovia vyzývajú na urýchlené prijatie reforiem

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Dvadsaťdva popredných slovenských ekonómov vyzýva na urýchlené prijatie reforiem pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Informoval o tom jeden zo signatárov výzvy Juraj Kotian.

Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH na respirátory

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 57/2021 Z.z. a následne zákona č. 115/2021 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej chor...

Nezabudnite na výmenu autentifikačných údajov v eKase

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Po dvoch rokoch od štartu projektu eKasa si musia podnikatelia vymeniť autentifikačné údaje (AU) nahraté v online registračných pokladniciach (ORP). Finančná správa preto dnes zasiela softwarningové upozornenia, v ktorých takmer 76 tisíc používate...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov