Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Marec 2021

Novela daňového poriadku: Zlepšujeme podnikateľské prostredie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Tlačový odbor MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR predkladá do predbežného pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku, ktorá je vypracovávaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 a Rámcového plánu legislatí...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za marec 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za marec 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.

Ceny 95-oktánového benzínu a motorovej nafty sa v 11. týždni nezmenili

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

 Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 11. týždni roka 2021 v porovnaní s cenami v 10. týždni roka 2021 ovplyvnili vyššie ceny 98-oktánového benzínu, skvapalneného plynu (LPG) a stlačeného plynu (CNG).

Žiadosti o odklad termínu podania daňového priznania poslané emailom FS uznáva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Hoci parlament zatiaľ neschválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, Finančná správa (FS) SR UZNÁVA doteraz zaslané žiadosti o odklad daň...

Vláda schválila odklad poistného za marec 2021 a upravila určenie poklesu tržieb

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie vlády SR zo dňa 17. marca 2021, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2021. Vzhľado...

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eur

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa oznamuje, že hodnota bodu pre rok 2021 stanovená pre určenie sumy úrazových dávok je 22,66 eur. V predchádzajúcom roku 2020 predstavovala sumu 21,84 eur, hodnota bodu sa teda zvýšila o 0,82 eur.

Jednoduchší odklad daňového priznania

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Odklad daňového priznania bude výrazne jednoduchší. Finančná správa vychádza v ústrety klientom, ktorí s ňou komunikujú len „papierovou formou“. Po novom budú môcť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania emailom. Klienti tak nie...

Blíži sa posledný termín na zaplatenie cestnej dane

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Na podanie ako aj zaplatenie dane z motorových vozidiel (DzMV) zostávajú daňovníkom už iba dva týždne. Tohtoročný termín sa predĺžil a posunul z konca januára na 31. marec 2021.

Pripravovaná novela daňového poriadku má zlepšiť podnikateľské prostredie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Ministerstvo financií (MF) SR predkladá do predbežného pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku. Cieľom opatrení je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom s čo najnižším vplyvom na administratívne povin...

Nepremeškajte svoju výhru!

Kategória: Spravodajstvo

Vážení návštevníci, zaujíma nás Váš názor a pripomienky k novému vzhľadu a obsahu portálu Dane a účtovníctvo v praxi. Preto by sme Vás chceli požiadať o to, aby ste nám venovali pár minút a vyplnili krátky dotazník. Každý, kto odošle vyplnený dota...

Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR Zdroj: TASR

Pandémia nového koronavírusu výrazne zhoršila podmienky na podnikanie. Ak by sa mal opakovať rok 2020, až polovica podnikateľov by dokázala prežiť iba niekoľko mesiacov, najviac jeden rok.

Dajte si pozor na správny odpočet daňovej straty

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Pri podávaní daňových priznaní za rok 2019 niektorí daňovníci uviedli nesprávny odpočet daňovej straty. Finančná správa našla pochybenia v 126 prípadoch. V rámci proklientskeho prístupu však bola ústretová a subjekty telefonicky vyzvala na podanie...

Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom nad 65 rokov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace Zdroj: Accace

Novela Zákonníka práce priniesla okrem zmien účinných od 1. 3. 2021 týkajúcich sa finančného príspevku na stravovanie, telepráce a domáckej práce a brigádovania osôb starších ako 15 rokov aj ďalšiu výraznú zmenu, ktorá vchádza do účinnosti od 1. 1...

Únia chce riešiť platovú nerovnosť. Zamestnávatelia nevidia dôvod

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Pravda.sk Zdroj: Pravda.sk

Dôjde 100 rokov od prvého MDŽ v Československu k vyriešeniu platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami? To je otázka za milión. Do boja sa po novom púšťa aj Európska únia, ktorá chce stáročia trvajúcu neprávosť vyriešiť cez smernicu o platovej trans...

Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za február 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dňa 26. februára 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núd...

Udržať pracovné miesta pomôže trvalý „kurzarbeit“

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Vláda SR dnes schválila návrh nového zákona o trvalej podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je založený na trojstrannej dohode medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľom.

Ministerstvo zverejnilo upravené výkazy k Prvej pomoci za január

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) dnes zverejnilo upravené výkazy za mesiac január. Nezrovnalosti, ktoré vznikli v súvislosti s priemerným hodinovým zárobkom v rámci opatrenia 1 a 3A, sme odstránili. Žiadatelia, ktorí už v...

Zamestnávatelia a SZČO: Máte novú možnosť odkladu splatnosti poistného za február 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie vlády SR z 24. februára 2021, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február 2021 do 30. j...

Vláda schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera a odpúšťa sankcie za neplnenie daňových povinností

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Tlačový odbor MFSR Zdroj: Zdroj: MF SR

Podávame ďalšiu pomocnú ruku podnikateľom a občanom. Vláda SR dnes schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera vo veci odpustenia vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov