Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Február 2021

Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za február 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dňa 26. februára 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núd...

Udržať pracovné miesta pomôže trvalý „kurzarbeit“

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Vláda SR dnes schválila návrh nového zákona o trvalej podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je založený na trojstrannej dohode medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľom.

Ministerstvo zverejnilo upravené výkazy k Prvej pomoci za január

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) dnes zverejnilo upravené výkazy za mesiac január. Nezrovnalosti, ktoré vznikli v súvislosti s priemerným hodinovým zárobkom v rámci opatrenia 1 a 3A, sme odstránili. Žiadatelia, ktorí už v...

Zamestnávatelia a SZČO: Máte novú možnosť odkladu splatnosti poistného za február 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie vlády SR z 24. februára 2021, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február 2021 do 30. j...

Vláda schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera a odpúšťa sankcie za neplnenie daňových povinností

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Tlačový odbor MFSR Zdroj: Zdroj: MF SR

Podávame ďalšiu pomocnú ruku podnikateľom a občanom. Vláda SR dnes schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera vo veci odpustenia vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania.

Prehľad zmien Zákonníka práce od 1. marca 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: KPMG Zdroj: KPMG

Od 1. marca 2021 nadobudne účinnosť novela Zákonník práce, ktorá okrem iného rieši otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca a upravuje možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Zamestnávatelia: Zvýšte pozornosť pri kontrole povinných mesačných výkazov za január 2021!

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa eviduje chyby zamestnávateľov pri kontrole podaných Mesačných výkazov poisteného a Výkazov poistného a príspevkov za január 2021. 

Začíname konzultačný proces k e-faktúre

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MFSR Zdroj: Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR zapája verejnosť a začína konzultačný proces k e-faktúre. Predmetom konzultácií budú pripomienky verejných subjektov. Cieľom návrhu je účinne bojovať proti daňovým podvodom, ktoré poškodzujú občanov i podnikateľské prostre...

Saldokonto pre SZČO

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Saldokonto je individuálny „účet“, na ktorom si živnostníci a ostatné SZČO môžu skontrolovať svoje platby do Sociálnej poisťovne. 

Ako si vybaviť potvrdenia v súčasnej pandemickej situácii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

V aktuálnej situácii fungujú pobočky Sociálnej poisťovne podľa tzv. covid semaforu v červenom režime, teda sú pre osobný kontakt zatvorené. Obyvatelia si však môžu potvrdenia o poberaní dávok vybaviť elektronicky: cez e-schránky, e-mailom, cez web...

Od piatka platí nulová sadzba DPH na respirátory FFP2 a FFP3, upozornilo MF

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Od piatka platí nulová sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na respirátory tried FFP2 a FFP3.

COVID-19: Novela mimoriadnych finančných opatrení

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace

V uplynulých dňoch parlament schválil viaceré finančné opatrenia za účelom zmiernenia negatívnych ekonomických dopadov na daňovníkov z dôvodu pandémie. Predmetné opatrenia najmä: upravujú uznateľnosť výdavkov na testovanie v súvislosti so zistení...

Poistné SZČO a DPO po prerušenom poistení

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

V akej sume má samostatne zárobkovo činná osoba platiť odvody, ak má v mesiaci prerušené poistenie alebo vylúčenú povinnosť platiť poistné?

Živnostníci, blíži sa splatnosť poistného v novej výške - uhradiť ho treba do 8. februára 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že na uhradenie novej sumy poistného zostávajú posledné dni. Poistné v novej výške treba uhradiť do 8. februára 2021. K tomuto termínu zaplatia poistné z...

Formuláre daňových priznaní k dani z motorových vozidiel sú už dostupné

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa zverejnila ďalší eFormulár pre daňové priznania. Tento raz ide o daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DzMV). Klienti ho nájdu na portáli finančnej správy ako aj v aplikácii eDane.Termín na podanie a zaplatenie dane z moto...

Daňový bonus na dieťa si neoprávnene nárokovalo 7 320 rodičov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa bude kontrolovať uplatňovanie daňového bonusu na dieťa. Pri kontrolách za rok 2018 totiž našla viaceré nezrovnalosti. Odhalila prípady, keď si daňový bonus na dieťa uplatnili obaja rodičia, alebo jeden z nich si ho nárokoval u viac...

Metodické usmernenie MF SR k uplatneniu § 69 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MFSR Zdroj: Zdroj: MF SR

Finančný spravodajca uverejnil metodické usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/020317/2020-731 k uplatneniu § 69 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. voči podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb on-line...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov