Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - November 2021

Pandemická PN sa končí: Od 1. decembra 2021 má počas krízovej situácie poistenec pri karanténe či izolácii v súvislosti s covid-19 nárok na nemocenské

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pandemická dávka nemocenské od 1. decembra 2021 zaniká. Poistenci, ktorým ošetrujúci lekár uzná dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, budú dostávať štandardnú dávku nemocenské tak, ako je to aj pri iných dôvodoch dočas...

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2022 sú známe

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pre živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2022 platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie.

Grid karty budú môcť klienti používať ešte aj v úvode roka 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Klienti, ktorí v súčasnosti pre prihlásenie do e-Služieb Sociálnej poisťovne využívajú Grid karty, ich budú môcť používať aj začiatkom budúceho roku. Sociálna poisťovňa pred časom priniesla modernejší a bezpečnejší spôsob prihlásenia do jej e-Služ...

Konzultačná rada o zmenách v Indexe daňovej spoľahlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Index daňovej spoľahlivosti od januára 2022 čakajú zmeny. Prezident finančnej správy Jiří Žežulka ich pracovnú verziu v piatok (26.11.) predstavil zástupcom daňových poradcov a komôr, ktorí sú súčasťou Konzultačnej rady ako poradného orgánu prezid...

Posledné dni na nahlásenie bankových účtov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorí boli registrovaní k 15. 11. 2021, zostávajú posledné dni na to, aby finančnej správe nahlásili bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Predvyplnený formulár nájdu vo svojich schránkach na portál...

Najčastejšie otázky a odpovede k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi dane z pridanej hodnoty

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Na základe § 6 a § 85kk novelizovaného zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zákonom č. 408/2021 Z.z. (ďalej len zákon o DPH) sú všetci platitelia DPH povinní od 15.11.2021 oznamovať finančnej správe čísla ...

Zamestnávatelia a SZČO budú mať možnosť odkladu splatnosti poistného za november 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať v čase pandémie ďalšiu možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac november 2021 do 30. septembra 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schv...

Čo prináša novela zákona o DPH?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: KPMG Zdroj: KPMG

Dňa 15. novembra 2021 nadobudla účinnosť novela zákona o DPH, ktorá zavádza pre platiteľov DPH novú povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu do 30. novembra 2021 všetky vlastné bankové účty vedené u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahra...

Všetky informácie k OBK na jednom mieste

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa podáva pomocnú ruku svojim klientom a od 12. 11. 2021 spustila špeciálnu podstránku k projektu obojsmernej komunikácie (OBK). Od začiatku budúceho roka totiž mení spôsob komunikácie s daňovými subjektami. Po spustení OBK bude finan...

FS ukončí duálne doručovanie EUD za spotrebné dane

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (EUD) za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka. Po novom bude od tohto dátumu doručovať EUD len do elektronickej schránky na Ústr...

Zmeny štandardov IAS 16 a IAS 37 platné od 1. 1. 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace Zdroj: Accace

Keďže sa účtovné štandardy IFRS neustále menia a vylepšujú, zhrnuli sme pre vás najnovšie zmeny v štandardoch IAS 16 a IAS 37, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2022.  Buďte spolu s nami pripravení na zmeny účtovania vykazovania v účtovnej závierk...

Predstavili sme daňovú revolúciu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR dnes predstavilo prvú časť daňovo-odvodovej reformy s názvom Daňová revolúcia. V prvej časti minister financií Igor Matovič prezentoval zmeny v politikách podpory rodiny, ktorých cieľom je eliminovať dopady chudoby na rozv...

Klientom nahlasovanie bankových účtov uľahčíme

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Všetci platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Tejto novej povinnosti sa však nemusia obávať. Vzor tlačiva bude zverejnený na portáli finančnej spr...

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013949/2021-721 o určení vzorov tlačív

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MFSR Zdroj: Zdroj: MF SR

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013949/2021-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Na zabezpečenie jednotného ...

Po odklade daňového priznania nezabudnite zaplatiť nové poistné do 8. novembra 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie v predĺženej lehote, Sociálna poisťovňa pripomína blížiaci sa termín 8. november 2021. Dovtedy majú po prvý raz zaplatiť poistné v novej výške (za okt...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za október 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za október 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2024.

Podnikatelia vítajú Kilečko 2, požadujú však systémové riešenia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Podnikatelia vítajú ďalšiu sadu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia predstavenú v zákone pripravenom ministerstvom hospodárstva. Očakávajú však napríklad zásadnú reformu daňového a odvodového zaťaženia,...

Transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke sa posilní

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke sa posilní zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok. Vyplýva to z návrhu zákona o účtovníctve z dielne Ministerstva financií ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov