Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Júl 2015

Aktivity českých podnikateľov v SR a slovenských v ČR rastú

Kategória: Spravodajstvo

Aktivity českých podnikateľov na Slovensku a slovenských podnikateľov v Česku v ostatných troch rokoch rastú.

Sociálna poisťovňa hľadá dodávateľa na zlepšenie komunikačných služieb

Kategória: Spravodajstvo

Sociálna poisťovňa (SP) chce zlepšiť svoju komunikáciu s klientmi. Hľadá preto dodávateľa, ktorý zabezpečí a nainštaluje technické a softvérové vybavenie pre zabezpečenie väčšej spoľahlivosti a dostupnosti komunikačných služieb.

Podnikatelia v tomto roku platili daň z príjmu na poslednú chvíľu

Kategória: Spravodajstvo

Slovenskí podnikatelia si nechali v tomto roku platenie dane z príjmu za rok 2014 na poslednú chvíľu.

Sociálna poisťovňa radila zamestnávateľom

Kategória: Spravodajstvo

S cieľom znižovať chybovosť zamestnávateľov pri elektronickej komunikácii so Sociálnou poisťovňou (SP), najmä v registračných listoch zamestnávateľov, fyzických osôb, v mesačných výkazoch a výkazoch poistného, pripravila poisťovňa vo svojich poboč...

Prítok absolventov na úrady práce nebol v júni vyšší ako po iné roky

Kategória: Spravodajstvo

V júni tohto roka sa pokles nezamestnanosti na Slovensku pribrzdil. 

Kód pre SR v registračnom liste fyzickej osoby je SK

Kategória: Spravodajstvo

Jednou z často sa opakujúcich chýb zamestnávateľov, ktorá spôsobuje chyby a nedorozumenia pri evidencii zamestnancov v Sociálnej poisťovni, je nesprávne vyplnenie ich štátnej príslušnosti v Registračnom liste FO (oddiel 3).

V prvom polroku bolo zadržaných 1878 kusov falzifikátov bankoviek

Kategória: Spravodajstvo

V 1. polroku tohto roka bolo na Slovensku zadržaných 971 kusov eurových mincí a 1878 kusov falšovaných eurových bankoviek. 

Pri minimálnom dôchodku a vyrovnávacom príspevku je odlišný dátum účinnosti

Kategória: Spravodajstvo

V súvislosti s mnohými otázkami verejnosti v Informačno-poradenskom centre o minimálnom dôchodku a súčasnom riešení vyrovnávacieho príspevku Sociálna poisťovňa upozorňuje, že novela zákona o sociálnom poistení zaviedla tieto dva inštitúty s rôznym...

Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa nedohodli na minimálnej mzde

Kategória: Spravodajstvo

Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa dodnes nedohodli na výške minimálnej mzdy v budúcom roku. 

Zdravotné poisťovne posielajú ročné zúčtovania poistného s meškaním

Kategória: Spravodajstvo

Niektoré zdravotné poisťovne začali svojim klientom posielať prvé ročné zúčtovania poistného za rok 2014.

Sociálna poisťovňa uzatvára dohody s obcami o elektronickej evidencii

Kategória: Spravodajstvo

Od 1. januára 2015 bola zrušená prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) súvisiaca so vznikom a zánikom jej povinného nemocenského a dôchodkového poistenia.

Firmy budú posielať colné vyhlásenia cez CEP už o týždeň

Kategória: Spravodajstvo

Firmy, ktoré komunikujú s colnými orgánmi elektronicky, budú už o týždeň (20. 7.) posielať colné vyhlásenia cez Centrálny elektronický priečinok (CEP).

Minimálny dôchodok sa zníži za obdobie sporenia v 2. pilieri, okrem invalidných

Kategória: Spravodajstvo

Suma minimálneho dôchodku, ktorú začne Sociálna poisťovňa (SP) vyplácať dôchodcom s nízkymi príjmami, sa poberateľom zúčastneným na starobnom dôchodkovom sporení primerane zníži za obdobie ich účasti na ňom.

Za tovar dovážaný z tretích krajín sa neplatí clo len do určitej ceny

Kategória: Spravodajstvo

Na Slovensku narastá obľuba nakupovania cez internet, najmä z USA a Číny.

Firmy budú podávať colné vyhlásenia cez Centrálny elektronický priečinok

Kategória: Spravodajstvo

O dva týždne čaká firmy zmena spôsobu podávania colných vyhlásení v elektronickej podobe.

Slovenské colné a daňové úrady môžu vymáhať dlhy aj 20 rokov

Kategória: Spravodajstvo

Slovenské daňové a colné úrady môžu vymáhať nedoplatky od občanov a firiem maximálne 20 rokov.

Novú výšku poistného živnostníkom oznámi Sociálna poisťovňa okolo 20. júla

Kategória: Spravodajstvo

Podnikatelia a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré podľa daňového priznania mali minuloročný príjem vyšší ako 4944 eur, budú od augusta do Sociálnej poisťovne (SP) platiť už povinné nemocenské a dôchodkové poistenie.

Výber poistného rastie

Kategória: Spravodajstvo

Za prvých šesť mesiacov tohto roka vybrala Sociálna poisťovňa od ekonomicky aktívneho obyvateľstva poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie v objeme 3,140 miliardy eur.

Ak prejde legislatíva, nadlimitné obchodovanie sa môže skúšať už tento rok

Kategória: Spravodajstvo

Možnosť realizovať cez Elektronické trhovisko aj nadlimitné zákazky je potrebné najprv legislatívne upraviť.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.