Komentár: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

znenie predpisu judikáty (2) Kategória: Financie, rozpočet, dane a účtovníctvo Zdroj: ASPI

Žiadne komentáre

Znenie predpisu

zobraziť predpis

Judikáty k zákonu

  • 0

    Ústavný súd (ÚS) SR Spzn: I. ÚS 362/09 Prameň: ASPI

  • 0

    Ústavný súd (ÚS) SR Spzn: I. ÚS 118/09 Prameň: ASPI