DPH v praxi Ročník 2013 Vydanie 1/2013

späť

Zmeny zákona o DPH a ich vplyv na účtovanie

Hodnotenie:

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“ (zákon č. 246/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) s účinnosťou od 1. 10. 2012 a od 1. 1. 2013 definuje v zákone o DPH pomerne rozsiahle zmeny. Príspevok je venovaný niektorým novelizovaným ustanoveniam zákona o DPH v nadväznosti na ich účtovanie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku